Tag: działanie

  • Motywacja
    Motywacja wynika z poczucia potrzeby wykonywania różnych koniecznych czynności do osiągnięcia zamierzonego celu. więcej
  • Pozytywne nastawienie
    Żeby zmienić nastawienie do świata trzeba zrozumieć istotę błędu, który powoduje nasze obecne nastawienie. więcej

Pozytywne.com-entarze

gorzej, jeśli zacznie się myśleć o tym problemie przed snem.. w mo...

więcej