Tag: nastawienie

  • Motywacja
    Motywacja wynika z poczucia potrzeby wykonywania różnych koniecznych czynności do osiągnięcia zamierzonego celu. więcej
  • Pozytywne nastawienie
    Żeby zmienić nastawienie do świata trzeba zrozumieć istotę błędu, który powoduje nasze obecne nastawienie. więcej
  • Optymiści żyją dłużej
    Optymiści żyją dłużej − potwierdzają naukowcy z Północnej Karoliny. więcej

Pozytywne.com-entarze

Na początku trzeba jeszcze mieć takie wielkie marzenia.

więcej