Tag: obawy

  • Motywacja
    Motywacja wynika z poczucia potrzeby wykonywania różnych koniecznych czynności do osiągnięcia zamierzonego celu. więcej
  • Pozytywne nastawienie
    Żeby zmienić nastawienie do świata trzeba zrozumieć istotę błędu, który powoduje nasze obecne nastawienie. więcej

Pozytywne.com-entarze

Mam również tę książkę i kilka razy ją czytałam.

więcej