Misja

Stowarzyszenie zrzesza ludzi optymistycznie nastawionych do życia oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia. Oto cele Stowarzyszenia:
  1. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwijaniu pozytywnego myślenia.
  2. Aktywizacja grup młodzieżowych i motywowanie ich do działania.
  3. Pokazywanie możliwości rozwoju i samorealizacji.
  4. Wspieranie wszystkich pomysłów i przedsięwzięć promujących optymizm w społeczeństwie.
  5. Pomoc dzieciom z mniejszymi szansami i niepełnosprawnym.
  6. Koordynacja działań oraz integracja osób i instytucji o zbieżnych z celami Stowarzyszenia polach działania.
  7. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonych zjawiskami wyobcowania społecznego i bezrobocia.
  8. Pełny i wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego członków.