Wizja

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizację różnych form zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących optymizm.
 2. Organizację konkursów, festiwali, koncertów z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na ich rzecz.
 3. Prowadzenie i redagowanie serwisu internetowego.
 4. Organizację szkoleń, warsztatów i zgrupowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby uczyć myśleć pozytywnie.
 5. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
 6. Zdobywanie środków materialnych i pozyskiwanie sponsorów.
 7. Szkolenia członków Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej.
 9. Udział w programach Unii Europejskiej oraz innych, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
 10. Przygotowywanie i realizacja projektów.
 11. Wymianę międzynarodową młodzieży i dorosłych.
 12. Współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i zagranicą.